Strona sygnalistaonline.pl używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zobac zpolitykę ROZUMIEM

Kalendarium

 • 26 listopada 2019 roku
  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, potocznie zwana dyrektywą o ochronie sygnalistów.
 • 1 grudnia 2020 roku
  Prace nad wdrożeniem Dyrektywy do krajowego porządku prawnego powierzono Zarządzeniem nr 229 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r., Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii.
  Realizacja sprawy, o której mowa powyżej, obejmuje dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem procesu legislacyjnego, do których podjęcia właściwy jest organ wnioskujący w rozumieniu § 20 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204, z 2018 r. poz. 114 i 278 oraz z 2019 r. poz. 137 i 1192), w szczególności:
  1) dokonanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych regulacji;
  2) opracowanie projektu ustawy;
  3) prowadzenie procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu ustawy;
  4) wnoszenie projektu ustawy do rozpatrzenia przez komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw, Stały Komitet Rady Ministrów, komisję prawniczą oraz Radę Ministrów.
 • 11 grudnia 2020 roku
  Minister Rozwoju Pracy i Technologii powołał Zespół do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. nie zawiera harmonogramu prac zespołu, w szczególności terminu przedłożenia projektu ustawy.
 • 18 listopada 2021 roku
  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
  Ścieżka legislacyjna